כן כן, כל זה ....שנה אלף (HIT & Shenkar)

A N Y O N E

Planet E

איש הסלמון

Timeless

Last Man

Mastikim

אמונה

CLOCK

בראשית


Assignment: Make a short movie about the last person on earth
3 weeks work, groups of 2 to 6 students
1st grade @ HIT and Shenkar dep of visual communication

Bbbbbbbbb Blade Runner...SAy WhatBlade runner: make a short movie reaction on the movie (1 min+-)
2 weeks for group of 2-4 students assignment (1 graders)


transistor from hezi jacob on Vimeo.Coke Pills from Bar on Vimeo.

The clumzy doctor & co
The usual assignment:
take a guy from your class and make a picture of him as one of the character in the list
: the rich cashier, the shy wore, the clumzy doctor, the naive politic, the gay pilot.....
that s what happen when you are too nice with your student...they love you back


Cool stuff from daily drop cap The Daily Drop Cap is an ongoing project by typographer and illustrator Jessica Hische. Each day (or at least each WORK day), a new hand-crafted decorative initial cap will be posted for your enjoyment and for the beautification of blog posts everywhere. To use a Daily Drop Cap on your site or blog, follow the instructions in each post and read about the usage limitations. Daily Drop Caps should be used in blog posts only and not for personal logos or branding. Daily Drop Caps cannot be used in any printed materials or stationery. Enjoy!
http://dailydropcap.com

lost in lost

about next week assignment on lost, and for all those who have no clue......her s a nice one

Gilad Shalitגרפיקאים רוצים לשנות את העולם....אבל בסוף, לרוב, עושים כרטיסי ביקור.
אולי הפעם הכרטיס הקטן יעזור להבין את התיסכול, יעביר את הרגש.....שנה א' (למרות שהם ממש לא רצו) עשו "כרטיס ביקור" לגילעד שליט